Санал хүсэлт Хэрэгтэй холбоосууд Түгээмэл асуулт хариулт

Үйлчилгээ

Авто техникийн төрөлжсөн лавлах 1900-1976
Авто техникийн холбогдолтой нэгдсэн лавлах үйлчилгээг бид танд хүргэнэ.
Цахим зах
"Да хүрээ" худалдааны төв- Танд илүү хялбар
Авто техник хяналт үзлэгийн төв
Авто машинаа үзлэгт оруулахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
Торгууль шалгах, төлөх Гэргэ машин
Цахимаар торгууль төлдөг боллоо.
Хот хоорондын тасалбар захиалах ATM
Орон нутгийн тасалбар захилга "Да хүрээ" худалдааны төвд хийх боломжтой.
Улсын дугаарын үйлдвэр
Автомашины улсын дугаар
Татварын нэг цэгийн үйлчилгээ
Авто машины татварыг төлөхөд хялбар боллоо
Даатгалын нэг цэгийн үйлчилгээ
Авто машины даатгал
Тээврийн хэрэгслийн тоо бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөн
Ямар тохиолдолд шижилт хөдөлгөөн хийх вэ?